Καριέρα στην Ether

Η Ether είναι μια δυναμική εταιρία με ισχυρή θέση στην αγορά της ενέργειας. Οι λύσεις που προσφέρει βοηθούν τους πελάτες της να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και να βελτιστοποιήσουν τις ενεργειακές τους υποδομές. 

Στην Ether πιστεύουμε στους ανθρώπους μας και στις ικανότητες τους.

Εάν πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι μέλος μιας δυναμικής ομάδας και έχεις τις ικανότητες στείλε μας το βιογραφικό σου στο careers[at]ether[.]gr

Προσφέρουμε:

 • Ιδανικό περιβάλλον εργασίας
 • Ελκυστικό πακέτο παροχών
 • Την δυνατότητα εργασίας σε καινοτόμες λύσεις
  Περιγραφή Θέσης  Απαραίτητα Προσόντα  Επιθυμητά Προσόντα 
Project Manager

Η θέση αναφέρεται στον τεχνικό διευθυντή της εταιρίας και στοχεύει στην διαχείριση και επίβλεψη έργων της εταιρίας. Σημαντικό κομμάτι των οποίων αφορούν σε ερευνητικά έργα, η διαχείριση των οποίων περιλαμβάνεται στην ευθύνη της θέσης.

Τα επιμέρους καθήκοντα είναι:

 • Διαχείριση και υλοποίηση έργων με έμφαση σε ερευνητικά έργα
 • Διαχείριση συνεργατών και προμηθευτών
 • Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για νέα έργα
 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου ΑΕΙ
 • Εμπειρία σε ερευνητικά έργα
 • Βασικές γνώσεις πληροφορικής (Windows, Office, χρήση Internet) και δικτύων
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Διάθεση για μάθηση και ανέλιξη
 • Γνώσεις προγραμματισμού και ανάπτυξης εφαρμογών
 • Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας
Bid Manager (Διαχειριστής Προτάσεων)

Η θέση αναφέρεται στον εμπορικό διευθυντή της εταιρίας και στοχεύει στην ανάπτυξη και υποστήριξη προτάσεων προς πελάτες της εταιρίας. Κύρια απασχόληση θα είναι ο σχεδιασμός λύσεων, η αναζήτηση/διαχείριση προμηθευτών και η τελική παρουσίαση/υποβολή/υποστήριξη προτάσεων προς πελάτες.

Τα επιμέρους καθήκοντα είναι:

 • Διαμόρφωση portfolio προϊόντων και λύσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς
 • Αναζήτηση, αξιολόγηση και διαχείριση προμηθευτών
 • Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων προς πελάτες
 • Υποστήριξη προτάσεων μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης
  • Πτυχίο ηλεκτρολόγου/μηχανολόγου ΑΕΙ
  • Εμπειρία σε ερευνητικά έργα
  • Βασικές γνώσεις πληροφορικής (Windows, Office, χρήση Internet) και δικτύων
  • Ευχέρεια στην επικοινωνία
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Διάθεση για μάθηση και ανέλιξη
   
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Γνώση επιπλέον ξένης  Γλώσσας